KROS jest Stacją Kontroli Pojazdów znaną kierowcom w całym regionie łódzkim. Wykonujemy pełną gamę badań technicznych motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, samochodów osobowych oraz ciężarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 roku.

 

Badania obowiązkowe

 

Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, lub przyczepy oraz innych pojazdów wymienionych w rozporządzeniu jest zobowiązany przeprowadzić badanie techniczne w specjalistycznej stacji kontroli pojazdów. Przeglądy rejestracyjne pojazdów dzielą się na badania okresowe, wykonywane w określonych interwałach czasowych, w zależności od rodzaju pojazdu oraz badania dodatkowe, wykonywane niezależnie od badań okresowych (dotyczące np. pojazdów z instalacją LPG).

Właściciel samochodu osobowego ma obowiązek zgłosić pojazd na badanie techniczne. Częstotliwość okresowych badań technicznych zależy od wieku pojazdu. Pierwsze badanie techniczne należy przeprowadzić najpóźniej 3 lata od momentu pierwszej rejestracji nowego pojazdu. Następne badanie czeka kierowcę przed upływem kolejnych 2 latach. Po tym czasie każde kolejne badanie techniczne przeprowadza się w każdym kolejnym roku eksploatacji auta. Wyjątek stanowią pojazdy wyposażone w fabryczną instalacją LPG, które muszą być badane corocznie.

 

Badania okresowe i dodatkowe

 

Nasza stacja diagnostyczna przeprowadza badania techniczne wszystkich pojazdów. Badania techniczne to badania okresowe oraz badania dodatkowe i badania służące ustaleniu zgodności z warunkami technicznymi. Te pierwsze wykonuje się w terminach określonych przez prawodawcę, a pozostałe najczęściej na wniosek policji, w celu usuniecie wskazanej usterki lub sprawdzenia zgodności dokonanych zmian w pojeździe z wpisem do dowodu rejestracyjnego.

 

W naszej stacji możecie również zamontować hak holowniczy i przeprowadzić jego legalizację. Zapraszamy do stacji kontroli pojazdów KROS na rzetelne i szczegółowe przeglądy rejestracyjne pojazdów.

 

Oferujemy:

  • badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG,

  • badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI,

  • badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej,

  • badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym,

  • badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy,

  • badania pojazdów uprzywilejowanych,

  • sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (haki holownicze),

  • wykonywanie tabliczek znamionowych,

  • nabijanie numerów VIN,

  • pomiar punktów bazowych.