GODZINY OTWARCIA:

  • PON - PT: 7:00 - 18:00

Już 13 listopada w życie wejdą nowe przepisy związane z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, tak zwany CEPIK 2.0. Zgodnie z nowymi regulacjami, za badanie techniczne pojazdu trzeba będzie uiścić opłatę przed jego rozpoczęciem, a wyjątkiem od tej reguły będzie jedynie sytuacja, w której usługa rozliczana jest na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Do systemu trafią informacje m.in. z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o istotnych szkodach powstałych wskutek zdarzeń drogowych oraz informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych. Nowością w regulacjach będzie również możliwość zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Straż Graniczną. Dostęp do danych zawartych w CEPiK będzie nieodpłatny dla każdego – zarówno osoby prywatnej, jak i przedsiębiorstw działających komercyjnie.